telefon / fax : +421 905 798 798

email : office-ZVNC-sinusreal.sk

Vyhľadávanie

V ponuke je 3 nehnuteľností.

Lízing

Lízing je z hľadiska poplatkov a úrokov zvyčajne lacnejším riešením, ale počas lehoty jeho splatnosti nie ste vlastníkom auta. Pritom sa  o auto musíte starať tak, ako keby ste jeho vlastníkom boli. To znamená, že musíte platiť servis či opravy auta. Taktiež je pri ňom povinné havarijné poistenie vinkulované v prospech lízingovej spoločnosti. Akontácia na auto financované lízingom je štandardne tridsať až šesťdesiat percent.

Auto na lízing kupujú častejšie podnikatelia a úverom z banky ho financujú osoby, ktoré auto kupujú na osobnú potrebu. Pri lízingu auto kupuje lízingová spoločnosť a prenajíma ho za odplatu (lízingová splátka) záujemcovi o lízing. Po úplnom splatení všetkých splátok aj s príslušenstvom odkupuje auto nájomca za vopred dohodnutú cenu.

Pri kúpe auta na lízing musíte  platiť havarijné poistenie, ktoré je vinkulované voči lízingovej spoločnosti. Spravidla tiež potrebujete pri kúpe zaplatiť časť kúpnej ceny za auto vopred. Výhodou je, že lízingové spoločnosti neposudzujú príjem tak prísne, pretože majú záruku vo vlastníctve auta. Takto môže kúpiť auto aj začínajúci podnikateľ. V prípade neplatenia zmluvných podmienok môžu auto okamžite stiahnuť a predať inej osobe.  Nevýhodou, že v prípade nehody a totálnej škody na aute je najskôr odškodnená lízingová spoločnosť ako majiteľ auta a až potom po odpočítaní amortizácie nájomca, čiže klient. Vo väčšine prípadov je to omnoho menej, ako zaplatil.

Pri lízingu je výhodou dostupnosť auta pri „slabšom“ príjme a v prípade vyššej akontácie je možné aj nulové preplatenie. Nevýhodou vo väčšine prípadov je potreba vlastných zdrojov, poplatok hneď s prvou splátkou lízingu a „nevlastníctvo“ auta.